អាគារវិទ្យាស្ថានវីឌីស៊ី

– អាសយដ្ឋាន ផ្ទះលេខ១៨ IJK ផ្លូវ K4B សង្កាត អូរបែកក្អម ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ​-លេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង 077 84 3202
088 594 6866
096 637 3923
069 690 476
060 38 6666
-Facebook: វិទ្យាស្ថានវីឌីស៊ី-WiDcy Institute
-Email: widcy.institute@gmail.com
-វិញ្ញាបនបត្រវិជ្ជាជីវៈ​​​ Vocational Certificate
-បរិញ្ញាបត្ររង Associate Degree
-បរិញ្ញាបត្រ Bachelor Degree ImpressumThe Best Education in Nation and International.
– YouTube : UCTEgr1xLJg-ejZL7088Ewsw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *